Reklamacja / Zwrot / Wymiana

Reklamacja

1. Klient jest zobowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznych uszkodzeń zewnętrznych opakowania, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Następnie skontaktowanie się z Eco Beauty Salon poprzez wiadomość e-mail: kontakt@ecobeautysalon.pl.
2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
- Aby dokonać reklamacji zakupionego produktu w sklepie internetowym Eco Beauty Salon pobierz odpowiedni formularz, wypełnij go i dołącz razem z produktem do odsyłanej paczki na adres: Eco Beauty Salon ul. Juliana Konstantego Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa.
- Klient ponosi koszt nadania przesyłki reklamowanego produktu.
- W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
- Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego produktu lub zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
- Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@ecobeautysalon.pl.

Zwrot / Wymiana produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo dokonać zwrotu produktu zakupionego w Eco Beauty Salon bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży produktów osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

1. Jeżeli chcesz dokonać zwrotu lub wymiany produktu:
- Aby dokonać zwrotu lub wymiany zakupionego produktu w sklepie internetowym Eco Beauty Salon pobierz odpowiedni formularz, wypełnij go i dołącz razem z produktem do odsyłanej paczki na adres: Eco Beauty Salon ul. Juliana Konstantego Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa.
- Klient ponosi koszty nadania przesyłki wymiany lub zwrotu.
- Podstawą do dokonania zwrotu lub wymiany jest załączony paragon/ faktura kupna produktu.
- W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie posiada śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
- Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

2. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Załączniki

Formularz zwrotu
Formularz wymiany
Formularz reklamacji