Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ewelina Sawczuk-Sierzputowska Eco Beauty Salon z siedzibą przy ul. Juliana Konstantego Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa. NIP: 5372479757, REGON: 383418903. Firma decyduje jak będą wykorzystywane podane przez Ciebie informacje.

1. Rodzaj gromadzonych danych, cel i podstawa ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe to wszelkie informacje, które można bezpośrednio powiązać z Tobą, jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobą. Dane osobowe są to dane, które Eco Beauty Salon pozyskał: bezpośrednio od Państwa podczas zapisu na wizytę drogą telefoniczną, online, poprzez Booksy.com lub bezpośrednio od Państwa podczas korzystania z naszej strony internetowej lub zakupów online na stronie www.ecobeautysalon.pl , a także wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowym na stronie internetowej wymagamy abyś podał: imię i nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie, w celu ułatwienia kontaktu, możesz podać numer telefonu.

Podczas rejestracji na wizytę drogą telefoniczną wymagamy abyś podał:
- Imię i nazwisko
- Numer telefonu

Wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowy na stronie internetowej wymagamy abyś podał:
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
Opcjonalnie, w celu ułatwienia kontaktu, możesz podać numer telefonu.

Wypełniając kartę pacjenta podczas pierwszej wizyty wymagamy abyś podał:
- Imię i nazwisko
- dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, iż dotyczy to wyłącznie osób korzystających z zabiegów oraz chorujących na alergie, uczulenia oraz inne choroby, które mogą być przeciwskazaniem do wykonania zabiegu.
Opcjonalnie, w celu ułatwienia kontaktu, możesz podać numer telefonu oraz e-mail.

Do celów rejestracji wizyt online Eco Beauty Salon korzysta z usług zewnętrznej firmy Booksy Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 105 lok. U4, 02-722 Warszawa.
Zapisanie się online poprzez booksy.com wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. płeć). Wszelkie informacje o polityce prywatności Booksy Polska Sp. z o.o udostępnione są na stronie internetowej: https://booksy.com/pl-pl/privacy.html

Podstawą przetwarzania imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail do celów prawidłowego świadczenia usług salonu Eco Beauty Salon jest umowa zawarta z użytkownikiem. Dane te wykorzystywane są w celu umożliwienia identyfikacji zapisanych na usługi pacjentów, prowadzenia terminarza usług oraz kontaktu z pacjentami.

Eco Beauty Salon do celu zapisów online oraz prowadzenia terminarza usług korzysta z aplikacji firmy Booksy Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 105 lok. U4, 02-722 Warszawa.
Twoje dane osobowe są przekazywane tej firmie w celu poprawnego zapisu do terminarza usług na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Eco Beauty Salon.

2. Eco Beauty Salon może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

- Zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów oraz usług lub innych umów związanych z działalnością firmy – przez czas trwania umowy i przedawnienia wynikających z niej roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
- Wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości - przez czas, w którym przepisy szczególne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
- Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Eco Beauty Salon.
- Jeśli klient wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane.
- Podczas użytkownia strony internetowej ecobeautysalon.pl zbierane są anonimowe informacja odnośnie Twojej aktywności na stronie, takie jak odwiedzone przez Ciebie podstrony czy statystyki częstotliwości wizyt. Informacje te wykorzystujemy w celach technicznych, do poprawy wydajności strony internetowej, diagnostyki i ciągłego ulepszania naszego oprogramowania na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego. Dane dotyczące aktywności użytkowników na portalu przetwarzamy również w celach bezpieczeństwa i ochrony użytkowników przed niedozwolonymi zachowaniami. W celu poprawnego działania portalu, a także świadczenia usług najwyższej jakości stosujemy pliki cookie. Każdy klient, którego dane są profilowane w sposób zautomatyzowany ma prawo do wycofania zgody na tego typu profilowanie.

3. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

1. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
2. Sklep Eco Beauty Salon nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
3. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
4. Odbiorcami pozyskanych przez administratora danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Eco Beauty Salon. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w sklepie internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; banki i firmy kurierskie.
5. Materiały reklamowo-promocyjne są wysyłane Klientom jedynie, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

4. Twoje prawa

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail kontakt@ecobeautysalon.pl. Poniżej przedstawione prawa możesz egzekwować wysyłając do nas wiadomość na adres e-mail kontakt@ecobeautysalon.pl.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Eco Beauty Salon przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a nawet całkowitego usunięcia.
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądanie ograniczenia tego przetwarzania.
- Wobec danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia.

5. Komu Eco Beauty Salon może przekazać Państwa dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
- pracownicy i współpracownicy Eco Beauty Salon upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych.

6. Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowywane są do momentu żądania ich usunięcia.

7. Kontakt

Wszelkie pytania odnośnie naszej polityki prywatności możesz kierować na adres e-mail: kontakt@ecobeautysalon.pl.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Eco Beauty Salon stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu bezpiecznego przechowywania Państwa danych osobowych.