Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ewelina Sawczuk Eco Beauty Salon z siedzibą przy ul. Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa. NIP: 5372479757, REGON: 383418903. Firma decyduje jak będą wykorzystywane podane przez Ciebie informacje.

1. Rodzaj gromadzonych danych, cel i podstawa ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe to wszelkie informacje, które można bezpośrednio powiązać z Tobą, jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobą. Dane osobowe są to dane, które Eco Beauty Salon pozyskał bezpośrednio od Państwa podczas zapisu na wizytę w Eco Beauty Salon drogą telefoniczną, online przez aplikację Booksy.com, wypełniając przez Państwo kartę pacjenta podczas pierwszej wizyty w Eco Beauty Salon lub wysyłając zapytanie do Eco Beauty Salon za pośrednictwem strony internetowej ecobeautysalon.pl w zakładce kontakt.

Podczas rejestracji na wizytę drogą telefoniczną wymagamy abyś podał:
- Imię i nazwisko
- Numer telefonu

Wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowy na stronie internetowej wymagamy abyś podał:
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
Opcjonalnie, w celu ułatwienia kontaktu, możesz podać numer telefonu.

Wypełniając kartę pacjenta podczas pierwszej wizyty wymagamy abyś podał:
- Imię i nazwisko
- dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, iż dotyczy to wyłącznie osób korzystających z zabiegów oraz chorujących na alergie, uczulenia oraz inne choroby, które mogą być przeciwskazaniem do wykonania zabiegu.
Opcjonalnie, w celu ułatwienia kontaktu, możesz podać numer telefonu oraz e-mail.

Do celów rejestracji wizyt online Eco Beauty Salon korzysta z usług zewnętrznej firmy Booksy Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 105 lok. U4, 02-722 Warszawa.
Zapisanie się online poprzez booksy.com wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. płeć). Wszelkie informacje o polityce prywatności Booksy Polska Sp. z o.o udostępnione są na stronie internetowej: https://booksy.com/pl-pl/privacy.html

Podstawą przetwarzania imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail do celów prawidłowego świadczenia usług salonu Eco Beauty Salon jest umowa zawarta z użytkownikiem. Dane te wykorzystywane są w celu umożliwienia identyfikacji zapisanych na usługi pacjentów, prowadzenia terminarza usług oraz kontaktu z pacjentami.

Eco Beauty Salon do celu zapisów online oraz prowadzenia terminarza usług korzysta z aplikacji firmy Booksy Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 105 lok. U4, 02-722 Warszawa.
Twoje dane osobowe są przekazywane tej firmie w celu poprawnego zapisu do terminarza usług na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Eco Beauty Salon.

Podczas użytkownia strony internetowej ecobeautysalon.pl zbierane są anonimowe informacja odnośnie Twojej aktywności na stronie, takie jak odwiedzone przez Ciebie podstrony czy statystyki częstotliwości wizyt. Informacje te wykorzystujemy w celach technicznych, do poprawy wydajności strony internetowej, diagnostyki i ciągłego ulepszania naszego oprogramowania na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego. Dane dotyczące aktywności użytkowników na portalu przetwarzamy również w celach bezpieczeństwa i ochrony użytkowników przed niedozwolonymi zachowaniami. W celu poprawnego działania portalu, a także świadczenia usług najwyższej jakości stosujemy pliki cookie.

2. Twoje prawa

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail kontakt@ecobeautysalon.pl. Poniżej przedstawione prawa możesz egzekwować wysyłając do nas wiadomość na adres e-mail kontakt@ecobeautysalon.pl.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Eco Beauty Salon przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a nawet całkowitego usunięcia.
- prawo wnieśienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądanie ograniczenia tego przetwarzania.
- Wobec danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia.

3. Komu Eco Beauty Salon może przekazać Państwa dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
- pracownicy i współpracownicy Eco Beauty Salon upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych.

4. Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowywane są do momentu żadania ich usunięcia.

5. Kontakt

Wszelkie pytania odnośnie naszej polityki prywatności możesz kierować na adres e-mail: kontakt@ecobeautysalon.pl.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Eco Beauty Salon stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu bezpiecznego przechowywania Państwa danych osobowych.